Tweede Kamer heeft bekend gemaakt wat de maximum uurtarieven worden voor 2018. Onderdeel hiervan is de extra prijsverhoging als compensatie voor de maatregelen van de Wet IKK die al in 2018 van kracht worden. De compensatie van de maatregelen van de Wet IKK die in 2019 van kracht worden, zullen worden meegenomen in de maximum uurtarieven voor 2019.