Gastouder worden?

Het gastouderschap

Als gastouder verzorgt u de opvang voor kinderen van 0-13 jaar, tot het einde van de basisschool. De opvang kan plaatsvinden in uw huis, waar u meerdere kinderen kunt opvangen of eventueel bij de vraagouder thuis. Als gastouder kunt u zelf uw werkdagen- en tijden bepalen. Hierdoor is het goed te combineren met de zorg voor uw eigen gezin.

Als gastouder bent u zelfstandig bezig met uw gastkinderen. Er wordt van u verwacht dat u een veilige en liefdevolle omgeving creëert, flexibel bent en kinderen stimuleert in de ontwikkeling.

Hoe werkt gastouderopvang?

Werkende ouders maken een bewuste keuze voor een gastouder, zodat zij met een gerust gevoel aan het werk kunnen gaan. Ze laten immers hun allerliefste bezit bij u achter.
Als gastouder kunt u zelf een keuze maken wat voor opvang u wilt gaan verzorgen. Belangrijk hiervoor is om te kijken wat het beste past bij uw (gezin)situatie. Op welke dagen/tijden bent u beschikbaar? Hoeveel kindjes wilt u opvangen? Heeft u thuis veel speelruimte of moet er nog wat aangepast worden? Waar wilt u zich in specialiseren?

Als gastouder moet u ook voldoen aan een aantal eisen. U vangt immers andermans kinderen op. Zo dient u te voldoen aan een diploma, een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen en een Verklaring Omtrent Gedrag.

Kwaliteitseisen

Omdat u als gastouder de verantwoordelijke taak heeft om op kinderen van anderen op te vangen stellen de Overheid en Rivierenkind strikte eisen aan de gastouders.

Als gastouder dient u:

• in het bezit te zijn van een diploma die vermeld staat onder het tabje ‘geaccepteerde diploma’s voor gastouderschap’,

• in het bezit te zijn van een geldig certificaat eerste Hulp aan Kinderen,

• in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag,

• indien de opvang bij u thuis plaats vindt, dienen volwassen huisgenoten ook in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag,

• bij het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) te staan ingeschreven.

Diploma

Wanneer u niet over een diploma op de lijst beschikt, kunt u de verkorte opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 behalen met de diplomaroute voor gastouders.

Certificaat eerste hulp aan kinderen

Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen kunt u behalen door een ééndaagse cursus te volgen bij u in de buurt of bij www.livis.nl, online theorie met een gedeelte praktijk.

De kosten van een EHBO cursus kunt u indienen bij uw zorgverzekering. Het ligt eraan hoe u verzekerd bent, maar de meeste vergoeden een gedeelte van de kosten.

Verklaring Omtrent Gedrag

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt u aanvragen op het gemeentehuis, het stadskantoor of online. De kosten zijn € 41,35 en online € 33,85. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden wanneer u wordt aangemeld voor het LRKP.

Alles compleet?

Rivierenkind kan u in het LRKP inschrijven wanneer wij in het bezit zijn van bovenstaande

documenten. Houd er rekening mee dat de inschrijving meerdere weken (max. 10 weken) in beslag neemt. Wij melden de nieuwe gastouder aan bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt. De gemeente geeft de GGD opdracht om een inspectie te doen. Er zijn gemeentes die leges heffen voor een nieuwe registratie of wijziging in het LRKP. Deze leges zijn verschillend per gemeente.

 

Wilt u via Rivierenkind als gastouder aan de slag? Dan kunt u zich hier inschrijven.

 

Wat doet Rivierenkind voor u?
 • Bij Rivierenkind zijn wij op de hoogte van uw persoonlijke situatie.
 • Minimaal 2 keer per jaar komt een van onze bemiddelingsmedewerkers bij u thuis langs.
 • Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico Inventarisatielijst.
 • Periodieke evaluatie van de opvang met de vraagouders.
 • Een online urenregistratiesysteem, zodat u altijd toegang heeft online toegang heeft tot uw financiële administratie.
 • Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren waarmee u de aangifte inkomstenbelasting kunt doen.
 • Snelle betaling welke bij de ouders automatisch wordt geïncasseerd.
 • Een gratis aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor het geval er onverhoopt iets mis zou gaan.
 • Wij informeren u zodra de geldigheid van één van uw documenten dreigt te verlopen (EHBO, VOG, legitimatiebewijs).
 • Indien nodig, verzorgen wij uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
 • Periodieke nieuwsbrief  waarin allerlei actuele onderwerpen worden behandeld.
Uw verdiensten als gastouder

De uurvergoeding die u als gastouder krijgt voor uw verdiensten kunt u zelf met de ouders afstemmen. Ons adviestarief voor de gastouder is € 6,20 per uur voor 2024.  We adviseren om een deel (1/3) van uw inkomsten te reserveren voor als er aangiftebelasting gedaan dient te worden aan het einde van het jaar. De vraagouders kunnen het grootste gedeelte terug krijgen van de belastingdienst in de vorm van Kinderopvangtoeslag. Zo blijft het ook voor hen betaalbaar en voordelig.

Bemiddeling en begeleiding zijn voor u geheel kosteloos. Dit geldt voor bijvoorbeeld, de online- uren-registratiesysteem, administratie, bemiddeling, thema-avonden, begeleiding of andere diensten die door Rivierenkind worden aangeboden.

Legeskosten

De gemeente brengt legeskosten voor gastouderopvang in rekening bij Rivierenkind. De hoogte verschilt echter per gemeente. Wij sturen de factuur van de legeskosten naar de gastouder. De factuur dient voor het aanvragen van een LRK-nummer bij de gemeente te worden betaald door de gastouder. De gastouder is verantwoordelijk voor het voldoen van de legeskosten.

Tip! Vraag na de bij uw gemeente of er legeskosten moet worden betaald.

Inschrijven

Wilt u via Rivierenkind als gastouder aan de slag? Dan kunt u zich hier inschrijven.

Geaccepteerde diploma’s voor gastouderschap

Wanneer u in het bezit bent van een diploma of ervaringscertificaat van één van de volgende opleidingen, kunt u als gastouder aan de slag. U dient alleen nog een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te behalen.

 

MBO-2-opleidingen

 • Helpende breed 2
 • Helpende sociaal agogisch werk 2
 • Helpende welzijn 2
 • Helpende Zorg en Welzijn
 • Verzorgingsassistent(e)

 

MBO-3/4-opleidingen

 • A Verpleegkundige
 • A-Verpleegkundige
 • A-Verpleegster
 • A-Verpleger
 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk (AW)
 • Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW)
 • Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW)
 • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • Akte Kleuterleidster A
 • Akte Kleuterleidster B
 • Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
 • Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
 • Arbeidstherapie (AT)
 • B Verpleegkundige
 • B-Verpleegkundige
 • B-verpleger
 • CIOS algemeen sportleider/ster
 • Cultureel werk (CW)
 • Diploma A (ziekenverpleging)
 • Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Getuigschrift A (ziekenverpleging)
 • Getuigschrift B (ziekenverpleging)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Kinderbescherming A
 • Kinderbescherming B
 • Kinderverzorging en opvoeding
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2)
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3)
 • Kinderverzorgster (KV)
 • Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
 • Kultureel werk (KW)
 • Leidster kindercentra (niet van OVDB)
 • Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB
 • Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB
 • Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg)
 • Medewerker Gehandicaptenzorg niveau 3
 • Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4
 • Medewerker maatschappelijke zorg
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 • Onderwijsassistent
 • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
 • Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
 • Pedagogisch werker 3
 • Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
 • Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker Jeugdzorg – niveau 4
 • Pedagogisch Werker kinderopvang
 • Pedagogisch Werker niveau 3
 • Pedagogisch werker niveau 4 Jeugdzorg
 • Pedagogisch Werker niveau 4
 • Pedagogisch werker
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
 • Residentieel Werk (RW)
 • Sociaal Agogisch 2
 • Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk
 • Sociaal Agogisch II
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Dienstverlener (SD)
 • Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3
 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
 • Sociaal Pedagogisch Werker
 • Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening
 • Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
 • Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
 • Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD)
 • Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
 • Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
 • Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
 • Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
 • SPW lang
 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde A
 • Verpleegkunde B
 • Verpleegkunde Z
 • Verpleegkunde
 • Verpleegkundige Z
 • Verpleegkundige
 • Verplegende (VP)
 • Verpleging (VP)
 • Verpleging A
 • Verpleging B
 • Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
 • Verzorgende beroepen (VZ)
 • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
 • Z Verpleegkundige
 • Z-Verpleegkundige
 • Zwakzinnigenzorg

 

Hoger onderwijs opleidingen

 • 3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV)
 • 3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • 3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid N XI
 • Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
 • Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in Textiele Werkvormen alsmede in (een ander vak)
 • Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak
 • Lichamelijke Oefening
 • Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Nuttige
 • Handwerken voor Meisjes
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 • Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Associate Degree Kinderopvang
 • Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde
 • Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
 • Bachelor of Nursing
 • Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
 • Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
 • Docent Dans
 • Docent Drama
 • Docent Mime
 • Docerend musicus
 • Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • HBO-bachelor-SPH, CMV, WMD
 • Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen
 • Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leider(st)s op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Hoofdonderwijzer
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kinderverzorging en kinderopvoeding
 • Kinderverzorging en opvoeding
 • Kreatief Educatief Werk
 • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
 • Kunstzinnige therapie
 • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Leraar lichamelijke oefening (ALO)
 • Leraar speciaal onderwijs
 • Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening
 • Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in handvaardigheid
 • Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
 • Lerarenopleiding Omgangskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
 • Maatschappelijk Werk (MW)
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie
 • Pedagogiek (HBO-bachelor)
 • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • Pedagogisch management Kinderopvang
 • Pedagogische Academie
 • Sociaal kunstzinnige therapie
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Sport en Bewegen
 • Verpleegkunde

 

Contact gegevens

Rivierenkind Gastouderbemiddeling
Diefdijk 27a
4143 ME  Leerdam
Telefoon: 0345 – 642 236
E-mail: info@rivierenkind.nl


U kunt onderstaand contactformulier invullen voor algemene vragen:

 

 

Algemeen bericht via website

Bekijk hier ons reglement.