Vraagouder

Algemeen

Rivierenkind is al vele jaren actief om voor ouders een vertrouwde professionele gastouder te vinden. Door de uiteenlopende kennis en ervaring kunnen wij u maximale begeleiding bieden bij de keuze voor goede en betrouwbare gastouderopvang.

Een groot voordeel van gastouderopvang is dat er geen wachtlijsten zijn. Het matchen van een gastouder bij uw gezin is maatwerk. We kijken niet alleen naar locatie, beschikbare dagen en tijden, maar ook naar waarde en normen en uw visie op de opvoeding van uw kind(eren).

Onze gastouders bieden uw kind een tweede thuis in een veilige omgeving. Dit begint al bij het selecteren van gastouders die voldoen aan uw wensen. Wij vinden het belangrijk dat gastouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling van het kind en deze kunnen stimuleren.

Er zijn een aantal eisen die wettelijk worden gesteld aan de gastouders. Zo moet de gastouder minimaal beschikken over een MBO 2 diploma Helpende Zorg en Welzijn en over een certificaat Kinder EHBO. De gastouder en huisgenoten boven de 18 jaar dienen daarnaast over een Verklaring Omtrent Gedrag te beschikken. De gastouder moet op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan van Rivierenkind en het Protocol Kindermishandeling. De opvanglocatie wordt jaarlijks door een van onze bemiddelingsmedewerkers bezocht voor een Risico inventarisatie Veiligheid en gezondheid en steekproefsgewijs door de GGD. Daarnaast wordt er ook een voortgangsgesprek met de gastouder door Rivierenkind gehouden en wordt de opvang geëvalueerd. Zo bent u ervan verzekerd dat uw kind in een veilige omgeving verblijft.

Heeft u interesse voor gastouderopvang? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt zich ook direct inschrijven, wij nemen dan vervolgens contact met u op.

Hoe werkt gastouderopvang?

Gastouderopvang is opvang die helemaal is afgestemd op uw wensen. U moet immers met een gerust gevoel uw kind bij de gastouder achterlaten. Om de perfecte opvang te vinden voor uw kind beginnen we altijd eerst met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we al uw wensen om daarna op zoek te gaan naar een geschikte gastouder voor uw kindje.

Kennismaken en afspraken maken
Zodra wij een gastouder voor u hebben gevonden, kunt u gaan kennismaken. Onze gastouders vinden het leuk wanneer u een kijkje komt nemen. Als u dit doet wanneer er kinderen aanwezig zijn, krijgt u gelijk een goede indruk van de sfeer.

Kinderopvangtoeslag aanvragen
Als de kennismaking geslaagd is, wordt er door Rivierenkind een offerte gemaakt. Met de gegevens op de offerte kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen. Doet u dit zo snel mogelijk, want het kan in het begin enkele weken duren voordat de Belastingdienst de toeslag uitkeert.

Het aantal uren waarvoor u per kind kinderopvangtoeslag kan ontvangen is als volgt:
U kunt tot maximaal 230 opvangenuren per maand en per kind vergoed krijgen. Dit maximum geldt vanaf 2023 voor iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag. Het maakt niet meer uit hoeveel uur u werkt. En ook niet of u bijvoorbeeld werkt of studeert.

Opvang evalueren
Wanneer de opvang eenmaal loopt, vindt er na een maand opvang een evaluatiegesprek plaats tussen u, de gastouder en een van onze bemiddelingsmedewerkers. Tijdens dit gesprek wisselt u ervaringen uit en wordt er tussen u en de gastouder een overeenkomst ondertekend.

Verschillen in gastouderopvang

Gastouderopvang kan bij de gastouder thuis plaats vinden, bij een andere ouder of in uw eigen woning. Hieronder vindt de voordelen van iedere vorm, kosten en wettelijke voorwaarden. Bij alle gastouderopvang krijgt u kinderopvangtoeslag tot maximaal € 6,85 per kind per uur.

 • Opvang bij de gastouder of een andere ouder in huis.
 • Opvang aan huis voor uw eigen en andere kinderen.
 • Opvang aan huis voor alleen uw eigen kinderen.

1. Opvang bij de gastouder of een andere ouder in huis.
Voordelen:

 • U betaald per kind per uur.
 • U kunt kiezen voor een gastouder die ook andere kinderen opvangt, maar dit hoeft niet.
 • Bij ziekte of vakantie van de gastouder hoeft u niet door te betalen.

2. Opvang aan huis voor uw eigen en andere kinderen.
Bij deze vorm van opvangen heeft u toch de luxe van een gastouder aan huis, maar deelt u deze met andere ouders. Zo kunt u toch per kind per uur betalen.

Voordelen:

 • U hoeft uw kind niet te halen of brengen.
 • Er zijn voor uw kind ook andere kinderen om mee te spelen.
 • U betaald per kind per uur.
 • Bij ziekte of vakantie van de gastouder hoeft u niet door te betalen.

Voorwaarden:

 • De gastouder verzorgt alleen kinderopvang, dus geen schoonmaakwerkzaamheden of boodschappen.
 • U dient de gastouder de mogelijkheid te geven om ook andere kinderen uit anderen gezinnen op te vangen in uw eigen woning op de dagen dat hij/zij uw kinderen opvangt.
 • U dient rekening te houden met een opzegtermijn van twee maanden, zodat de gastouder de tijd heeft om een nieuwe opvanglocatie te vinden.

3. Opvang aan huis voor alleen uw eigen kinderen.
Dit is de meest luxe vorm van kinderopvang. U heeft een eigen gastouder aan huis waar u zelf afspraken mee maakt over werktijden, werkzaamheden en dagindeling. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat het huis is schoongemaakt, de boodschappen zijn gedaan en het eten gekookt is wanneer u thuis komt. Zo houd u meer quallity-time over voor uw gezin.

Als de gastouder een familielid is, kunt u betalen per uur. Is de gastouder iemand anders? Dan maken we onderscheid tussen de gastouder die maximaal 3 dagen per week bij u aan huis komt en de gastouder die meer dan 3 dagen per week bij u aan huis komt.

Bij een familielid

Voordelen:

 • De kinderopvang wordt gedaan door een bekend gezicht.
 • U betaald per kind per uur.
 • Bij ziekte of vakantie van de gastouder hoeft u niet door te betalen.

Voorwaarden:

 • Het familielid is als gastouder ingeschreven in het LRKP op uw adres.

Gastouder aan huis maximaal 3 dagen per week

Voorwaarden:

 • Kinderopvang vanaf € 12,40 per uur, ongeacht het aantal op te vangen kinderen.
 • Bij ziekte na twee wachtdagen zes weken doorbetalingsplicht tegen 70% van het loon, maar tenminste het minimumloon.
 • De gastouder heeft recht op 4 weken doorbetaalde vakantie per jaar.

Gastouder aan huis meer dan 3 dagen aan huis

Voorwaarden:

 • Kinderopvang vanaf € 12,40 per uur, plus 16,69%  werkgeverslasten ongeacht het aantal op te vangen kinderen.
 • U dient maandelijks een beperkte aangifte loonheffingen te doen; of u kunt dit uitbesteden aan een administratiekantoor.
 • Bij ziekte van de gastouder maximaal 104 weken doorbetalingsplicht tegen 70% van het laatstverdiende loon (gedurende 52 weken heeft de gastouder recht op het minimumloon, indien dit hoger is dan 70% van het laatst verdiende loon.
 • De gastouder heeft recht op 4 weken doorbetaalde vakantie per jaar.
 • U werkt met echte arbeidsovereenkomsten (maximaal drie keer tijdelijk) welke niet zonder meer tussentijds zijn op te zeggen.
Wat doet Rivierenkind voor u?
Wij verzorgen onder andere de volgende zaken voor u:

• Hulp bij het vinden van een geschikte gastouder voor uw kind.
• Minimaal twee keer per jaar een bezoek van een van onze bemiddelingsmedewerkers aan de opvanglocatie.
• Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
• Periodieke evaluatie van de kinderopvang.
• Een online urenregistratiesysteem, zodat u altijd en overal inzicht heeft in uw opvangkosten.
• Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de ontvangen kinderopvangtoeslag kunt verantwoorden bij de belastingdienst.
• Snelle kassiersfunctie; het incasseren en uitbetalen aan uw gastouder.
• Controle op geldigheid van documenten van de gastouder ( Kinder-EHBO,VOG, diploma, legitimatiebewijs).
• Is uw eigen gastouder verhinderd door bijvoorbeeld ziekte of vakantie? Dan regelen wij een vervangende gastouder voor u.
• Indien nodig, verzorging van inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang Peuterspeelzalen (LRKP).
• Scholing en bijscholing van uw gastouder.
• Periodieke nieuwsbrief waarin allerlei actuele onderwerpen worden behandeld.
• Professionele ondersteuning en begeleiding van uw gastouder bij pedagogische uitdagingen.

Tarieven

De kosten voor kinderopvang bij een gastouder bestaat uit twee onderdelen:

opvangvergoeding voor de gastouder en de begeleidingskosten voor het gastouderbureau.

Opvangvergoeding:

De opvangvergoeding is de vergoeding die u betaalt aan de gastouder. U bent vrij om samen met uw gastouder een tarief per uur te bespreken. De gastouder bepaalt zelf haar tarieven.

Begeleidingskosten:

€ 1,10 per kind/ per uur met een max. van € 70,00 per maand 1e kind

€ 1,10 per kind/ per uur met een max. van € 40,00 per maand 2e kind

€ 1,10 per kind/ per uur met een max. van € 40,00 per maand 3e kind

4e kind en alle opvolgende zijn gratis

Gastouderopvang is een flexibele vorm van opvang en vraagt daarom om maatwerk. Ook het bepalen van het uurtarief, bestaande uit opvang- en bureaukosten per uur is maatwerk. Neem daarom contact met ons op, zodat wij kunnen uitrekenen wat op basis van uw persoonlijke situatie het beste tarief is. Met uw persoonlijke situatie bedoelen wij o.a. het aantal kinderen, opvanguren, de gewenste flexibiliteit tussen u en de gastouder.

Uiteindelijk is het voor u belangrijk wat de opvang per uur kost na aftrek van de kinderopvangtoeslag. Via deze link kunt u bekijken voor hoeveel kinderopvangtoeslag u in aanmerking komt.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven of een offerte aanvragen voor de opvang van uw kind(eren)? Dan kunt u dat hier doen.

Oudercommissie

Als ouder en gastouder heeft u bij Rivierenkind een belangrijke stem. Wij luisteren graag naar uw mening, wensen en ervaringen over opvoedkundig beleid en de kwaliteit van de opvang en de organisatie. Zo blijft Rivierenkind alert en kan ons aanbod goed worden afgestemd op de vraag van u als ouder.De ouders van het gastouderbureau zijn vertegenwoordig in de oudercommissie. Jaarlijks hebben wij gezamenlijk overleg.

Bekijk hier het ‘Reglement Oudercommissie’

De oudercommissie

De oudercommissie is te bereiken via een eigen mailadres: oudercommissie@rivierenkind.nl. De commissie bestaat op dit moment uit de volgende leden.

 • Annemieke den Besten
 • Lianne den Hartog
 • Edwin (voorzitter) en Katharina

Zij stellen zich graag aan u voor:

Edwin en Katharine

Wij wonen samen met onze twee kinderen in Nieuwegein. Edwin werkt als project engineer in de voedselindustrie en Katharina is docent in het voortgezet onderwijs.

Toen Katharina na de geboorte van het eerste kind terugkeerde naar het werk, was het van cruciaal belang om een opvang te hebben die goed aan de thuissituatie aansluit. Wij hebben voor een gastouderopvang gekozen omdat wij het belangrijk vonden dat de gastouder de één-op-één aandacht kan geven en zodoende de ontwikkeling van onze kinderen op optimale wijze kan stimuleren.

Onze gastouder sluit aan bij onze opvoedingsstijl, heeft alle capaciteit om de kinderen goed te leren kennen en weet hoe ze worden uitgedaagd en wat zij nodig hebben. Wij zijn enorm blij over het goede band en fijne communicatie tussen gastouder, ons als vraagouders en de manier hoe Rivierenkind ons erin ondersteunt.

Wij wisselen onze taak en aanwezigheid bij vergaderingen van de oudercommissie onderling af, maar zijn allebei even betrokken.


 
Annemieke den Besten

Ons gezin bestaat op dit moment uit Floor & Annemieke en 3 kinderen. We hebben allebei een leuke baan, mijn man Floor is fulltime chef werkplaats in een garagebedrijf voor vrachtwagens en ikzelf werk 1,5 dag als applicatiebeheerder bij een biologische bakkerij. Dat ikzelf werk is alleen een optie als onze kinderen allemaal een goed opvangadres hebben als ze (nog) niet naar school gaan. Om zoveel mogelijk aansluiting te hebben met een thuis- en gezinssituatie hebben we gekozen voor gastouderopvang. Zeker als bij een gastouder ook andere (gast)kinderen zijn, stimuleert dit ook het samen spelen en samen delen. Belangrijk is om een goede klik met een gastouder te hebben, als kind, maar ook als ouders. Gelukkig hebben we een voor ons ideale gastouder gevonden.

Onze gastouder is aangesloten bij Rivierenkind. Een goede samenwerking tussen gastouders, vraagouders en gastouderbureau bevordert het welzijn van de kinderen waar het uiteindelijk om draait. Om hierin een klein steentje bij te dragen, maak ik deel uit van de oudercommissie van Rivierenkind. Deze deelname is namens álle aangesloten vraagouders, dus mocht er iets zijn dat je als (mede)vraagouder wilt delen: welkom!

Gr. Annemieke


 

Contact gegevens

Rivierenkind Gastouderbemiddeling
Diefdijk 27a
4143 ME  Leerdam
Telefoon: 0345 – 642 236
E-mail: info@rivierenkind.nl


U kunt onderstaand contactformulier invullen voor algemene vragen:

Algemeen bericht via website

Bekijk hier ons reglement.