Gastouder

Wat is gastouderopvang
Bij gastouderopvang wordt uw kindje opgevangen door een gastouder. Dit kan bij de gastouder in huis zijn of bij de vraagouder thuis. Door de kleinschalige opvang krijgt uw kindje de persoonlijke aandacht waardoor hij of zij zich op zijn gemak voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Als gastouder vangt u één tot zes kinderen tegelijk op. Dit kan in de woning van de gastouder thuis of bij de vraagouders thuis. U biedt een veilige, liefdevolle, vertrouwde omgeving zodat de gastkindjes zich op hun gemak voelen.

Hoe werkt gastouderopvang?
Ouders kiezen voor gastouderopvang omdat het kleinschalig, flexibel en vertrouwd is. Je kind ziet elke dag hetzelfde vertrouwde gezicht.

Als gastouder kunt u zelf bepalen wat voor opvang u wilt aanbieden. Belangrijk is om uit te zoeken wat het beste past bij uw eigen (gezins)situatie. Op welke dagen biedt u opvang en op welke tijden?  Het is ook belangrijk te kijken wat u extra kunt bieden. Heeft u bijvoorbeeld veel speelruimte of biedt u opvang aan op de boerderij? Of heeft u mogelijkheid om bij de ouders thuis op te vangen? Staat u open voor een ouder met wisselende diensten? Kortom heel veel verschillende wensen.

Als gastouder heeft u een verantwoordelijke taak. U vangt immers andermans kinderen op. Daarom stellen de overheid en gastouderbureau Rivierenkind eisen aan gastouders. Zo dient u over een diploma, een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen en een Verklaring Omtrent Gedrag te beschikken.

Gastkinderen vinden

Het is belangrijk om een ouder te vinden waarvoor u de opvang van de kinderen wilt verzorgen. Wanneer u zich aanmeld bij gastouderbureau Rivierenkind, wordt u opgenomen in ons bestand van gastouders. Omdat ook vraagouders zich bij ons aanmelden, kunnen wij een koppeling tussen u en de vraagouder tot stand brengen. U kunt in uw eigen omgeving ook op zoek gaan naar gastkinderen. U kunt dit doen door in uw kennissenkring geïnteresseerden te vinden, het maken van een website, of flyers op scholen, peuterspeelzalen en verloskundige praktijk op te hangen.

• Kennismaken
Heeft u eenmaal contact gehad met geïnteresseerde ouders? Nodig ze dan uit voor een kennismakingsgesprek. Is de kennismaking geslaagd en heeft u er een goed gevoel over? Dan zal er een gesprek worden gestart met één van onze bemiddelingsmedewerkers. Tijdens dit gesprek worden alle afspraken formeel vastgelegd en alle wensen besproken.

• Kinderopvang starten en evalueren
Wanneer de opvang eenmaal loopt, vindt er na een maand opvang een evaluatiegesprek plaats tussen u, de ouder en een bemiddelingsmedewerker. Tijdens dit gesprek wisselt u uw ervaring uit en worden, indien nodig, de afspraken aangepast. Ook wordt er een overeenkomst tussen u en de ouders ondertekend.

Kwaliteitseisen

Als gastouder heeft u een verantwoordelijke taak. U vangt immers andermans kinderen op. Daarom stellen de overheid en Rivierenkind enkele eisen aan de gastouders.

U dient:
• in het bezit te zijn van een diploma dat op de lijst vermeld staat onder het tabje ‘geaccrediteerde diploma’s voor het gastouderschap’,
• in het bezit te zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen,
• in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag,
• indien de opvang bij u thuis plaatsvindt, dienen volwassen huisgenoten ook in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag,
• in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs of paspoort,
• ingeschreven te zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Hoe komt u in het bezit van de benodigde documenten?
Wanneer u niet over een diploma beschikt, kunt u een diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn behalen met de diplomaroute voor gastouders.

• Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
Het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen kunt u behalen door een ééndaagse cursus te volgen bij u in de buurt of via Livis.nl. U kunt bij uw zorgverzekering navragen of u een gedeelte van de cursus vergoed krijgt.

• Verklaring Omtrent Gedrag
De Verklaring Omtrent Gedrag kunt u via Rivierenkind online aanvragen, of via het gemeentehuis.
Online kost een VOG € 33,85 en bij de gemeente € 41,35. De VOG wordt pas aangevraagd als u over alle documenten beschikt. Een VOG mag iets ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat u wordt aangemeld voor het LRKP.

• Alle documenten compleet?
Zodra u alle documenten in uw bezit hebt en deze ingeleverd bij Rivierenkind, kunnen wij u inschrijven in het LRKP. Het inschrijven neemt enkele weken in beslag. Bent u reeds geregistreerd in het LRKP? Dan hoeft u geen nieuwe documenten aan te vragen. U kunt een kopie van uw documenten bij ons inleveren en uw LRKP nummer.

 

Wilt u via Rivierenkind als gastouder aan de slag? Dan kunt u zich hier inschrijven.

Wat doet Rivierenkind voor u?

Rivierenkind zorgt voor begeleiding, ondersteuning en financiële afhandeling. Wij verzorgen onder andere:

• Bemiddeling door één van onze bemiddelingsmedewerkers.
• Minimaal twee keer per jaar bezoek van één van onze bemiddelaars.
• Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
• Periodieke evaluatie van de opvang met een bemiddelaar en de ouder.
• Een online urenregistratiesysteem, zodat u overal en altijd inzicht heeft in uw opbrengsten en gewerkte uren.
• Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de aangifte van uw inkomstenbelasting kunt doen.
• Ons gastouderbureau verzorgt een snelle kassiersfunctie. Wij incasseren de opvangvergoeding bij de ouder en betalen deze na ontvangst binnen 3 dagen aan u uit.
• Een gratis aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor het geval er onverhoopt iets mis zou gaan.
• Indien nodig, inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
• Wij informeren u zodra de geldigheid van één van uw documenten dreigt te verlopen (certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, VOG, legitimatiebewijs).
• Scholing op pedagogische onderwerpen.
• Periodieke nieuwsbrief waarin allerlei actuele onderwerpen worden behandeld.
• Uitlenen themaboxen.

Uw inkomsten

Wanneer u via Rivierenkind opvang verzorgt ontvangt u een gastoudervergoeding. U bent als gastouder vrij om de hoogte van de vergoeding te bepalen De vergoeding die Rivierenkind adviseert is minimaal € 6,20 per uur per kind voor 2024. Over deze inkomsten dient u belasting te betalen. Wij adviseren u dan ook om een deel (1/3) van de inkomsten apart te zetten voor de belastingaangifte. Ouders die gebruik maken van een gastouder via Rivierenkind kunnen een groot deel van de kosten van hun kinderopvangkosten terugkrijgen via de kinderopvangtoeslag. Zo blijft het ook voor de ouders betaalbaar en voordelig. Bemiddeling en begeleiding van Rivierenkind zijn voor u kosteloos.

Geaccepteerde diploma’s voor gastouderschap

Wanneer u in het bezit bent van een diploma of ervaringscertificaat van één van de volgende opleidingen, kunt u als gastouder aan de slag. U dient alleen nog een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te behalen.

 

MBO-2-opleidingen

 • Helpende breed 2
 • Helpende sociaal agogisch werk 2
 • Helpende welzijn 2
 • Helpende Zorg en Welzijn
 • Verzorgingsassistent(e)

 

MBO-3/4-opleidingen

 • A Verpleegkundige
 • A-Verpleegkundige
 • A-Verpleegster
 • A-Verpleger
 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk (AW)
 • Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW)
 • Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW)
 • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • Akte Kleuterleidster A
 • Akte Kleuterleidster B
 • Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
 • Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
 • Arbeidstherapie (AT)
 • B Verpleegkundige
 • B-Verpleegkundige
 • B-verpleger
 • CIOS algemeen sportleider/ster
 • Cultureel werk (CW)
 • Diploma A (ziekenverpleging)
 • Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Getuigschrift A (ziekenverpleging)
 • Getuigschrift B (ziekenverpleging)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Kinderbescherming A
 • Kinderbescherming B
 • Kinderverzorging en opvoeding
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2)
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3)
 • Kinderverzorgster (KV)
 • Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
 • Kultureel werk (KW)
 • Leidster kindercentra (niet van OVDB)
 • Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB
 • Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB
 • Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg)
 • Medewerker Gehandicaptenzorg niveau 3
 • Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4
 • Medewerker maatschappelijke zorg
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 • Onderwijsassistent
 • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
 • Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
 • Pedagogisch werker 3
 • Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
 • Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker Jeugdzorg – niveau 4
 • Pedagogisch Werker kinderopvang
 • Pedagogisch Werker niveau 3
 • Pedagogisch werker niveau 4 Jeugdzorg
 • Pedagogisch Werker niveau 4
 • Pedagogisch werker
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
 • Residentieel Werk (RW)
 • Sociaal Agogisch 2
 • Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk
 • Sociaal Agogisch II
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Dienstverlener (SD)
 • Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3
 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
 • Sociaal Pedagogisch Werker
 • Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening
 • Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
 • Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
 • Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD)
 • Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
 • Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
 • Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
 • Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
 • SPW lang
 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde A
 • Verpleegkunde B
 • Verpleegkunde Z
 • Verpleegkunde
 • Verpleegkundige Z
 • Verpleegkundige
 • Verplegende (VP)
 • Verpleging (VP)
 • Verpleging A
 • Verpleging B
 • Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
 • Verzorgende beroepen (VZ)
 • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
 • Verzorging (VZ)
 • Z Verpleegkundige
 • Z-Verpleegkundige
 • Zwakzinnigenzorg

 

Hoger onderwijs opleidingen

 • 3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV)
 • 3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • 3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid N XI
 • Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
 • Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in Textiele Werkvormen alsmede in (een ander vak)
 • Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak
 • Lichamelijke Oefening
 • Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Nuttige
 • Handwerken voor Meisjes
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 • Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Associate Degree Kinderopvang
 • Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde
 • Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
 • Bachelor of Nursing
 • Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
 • Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
 • Docent Dans
 • Docent Drama
 • Docent Mime
 • Docerend musicus
 • Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • HBO-bachelor-SPH, CMV, WMD
 • Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen
 • Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leider(st)s op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Hoofdonderwijzer
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kinderverzorging en kinderopvoeding
 • Kinderverzorging en opvoeding
 • Kreatief Educatief Werk
 • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
 • Kunstzinnige therapie
 • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Leraar lichamelijke oefening (ALO)
 • Leraar speciaal onderwijs
 • Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening
 • Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in handvaardigheid
 • Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
 • Lerarenopleiding Omgangskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
 • Maatschappelijk Werk (MW)
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie
 • Pedagogiek (HBO-bachelor)
 • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • Pedagogisch management Kinderopvang
 • Pedagogische Academie
 • Sociaal kunstzinnige therapie
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Sport en Bewegen
 • Verpleegkunde
Themagericht werken voor gastouderopvang

In oktober 2022 zijn wij gestart met het uitlenen van themaboxen. Er wordt gedurende één maand met een thema gewerkt. Samen met de kinderen bekijkt u de inhoud van de box. U bespreekt het thema en probeert de verschillende activiteiten uit. Elk thema bevat een werkmap met tips om bijvoorbeeld een leuk hoekje te maken van het thema, knutselwerkjes, recepten en bouwopdrachten met Duplo. De box zorgt voor nieuwe ontwikkelingsuitdagingen en kinderen leren spelenderwijs de wereld ontdekken. De boxen rouleren onder de gashouders, zo kunt u steeds werken met een nieuw thema.

 

Contact gegevens

Rivierenkind Gastouderbemiddeling
Diefdijk 27a
4143 ME  Leerdam
Telefoon: 0345 – 642 236
E-mail: info@rivierenkind.nl


U kunt onderstaand contactformulier invullen voor algemene vragen:

 

 

Algemeen bericht via website

Bekijk hier ons reglement.